Typowa Polska Map v2.0

Description:


Map of “unusual” climate
Ideally suited to today’s fashion to fs17
Simple fields
cows
2 gospa
Texture crops from 15ki (to climate was xD)
The error is probably not there
And many others
I’m using this map because hajs of mods do not match

PL
Mapa o “niezwykłym” klimacie
Idealnie nadają się dzisiejsze mody do fs17
Proste pola
Krowy
2 gospa
Tekstury upraw z 15ki ( żeby klimacik był xD )
Błędów chyba nie ma
I wiele innych
Wydaję tą mapkę ponieważ hajs z modów się nie zgadza


Credits:
MafiaSolec

Images

Leave a Comment